Маркетингийн бүтээлч байдал

Маркетингийг юу бүтээлч болгодог вэ? Төсөөлөл илүү чухал уу эсвэл шинэлэг зүйлс илүү чухал уу? Өнөөгийн үед маркетингийн ажил нь өөрөө бусад корпорацийн чиг үүргийн хэлтсүүдтэй нэгэн адил илүү төвөгтэй, хатуу ажлуудын нэг болж хувирсан гэхэд буруудахгүй байх. Маркетерууд өгөгдлийн аналитик, хэрэглэгчийн туршлага, бүтээгдэхүүний дизайныг эзэмших хэрэгтэй. Эдгээр өөрчлөгдөж буй чиглэлүүд нь маркетингийн бүтээлч байдлын талаар шинэ сэтгэлгээг шаарддаг уу? Өнөөгийн дижитал эрин үед маркетингийн бүтээлч байдал хэрхэн өөрчлөгдсөнийг тодруулахын тулд маркетингийн хэд хэдэн ахлах удирдлагуудтай энэхүү цуврал ярилцлагуудыг хийсэн…

Маркетингийн бүтээлч байдал

Маркетингийг юу бүтээлч болгодог вэ? Төсөөлөл илүү чухал уу эсвэл шинэлэг зүйлс илүү чухал уу? Өнөөгийн үед маркетингийн ажил нь өөрөө бусад корпорацийн чиг үүргийн хэлтсүүдтэй нэгэн адил илүү төвөгтэй, хатуу ажлуудын нэг болж хувирсан гэхэд буруудахгүй байх. Маркетерууд өгөгдлийн аналитик, хэрэглэгчийн туршлага, бүтээгдэхүүний дизайныг эзэмших хэрэгтэй. Эдгээр өөрчлөгдөж буй чиглэлүүд нь маркетингийн бүтээлч байдлын талаар шинэ сэтгэлгээг шаарддаг уу? Өнөөгийн дижитал эрин үед маркетингийн бүтээлч байдал хэрхэн өөрчлөгдсөнийг тодруулахын тулд маркетингийн хэд хэдэн ахлах удирдлагуудтай энэхүү цуврал ярилцлагуудыг хийсэн…