Маркетингийн бүтээлч байдал

Маркетингийг юу бүтээлч болгодог вэ? Төсөөлөл илүү чухал уу эсвэл шинэлэг зүйлс илүү чухал уу? Өнөөгийн үед маркетингийн ажил нь өөрөө бусад корпорацийн чиг үүргийн хэлтсүүдтэй нэгэн адил илүү төвөгтэй, хатуу ажлуудын нэг болж хувирсан гэхэд буруудахгүй байх. Маркетерууд өгөгдлийн аналитик, хэрэглэгчийн туршлага, бүтээгдэхүүний дизайныг эзэмших хэрэгтэй. Эдгээр өөрчлөгдөж буй чиглэлүүд нь маркетингийн бүтээлч байдлын…

Read More